Yacht > Pro inzerenty > Inzerce v časopisu > Podmínky inzerce >

Podmínky inzerce

Příplatky
Za grafické zpracování inzerátu        10 %
Umístění dle přání klienta                 10 %
Za nestandardní rozměr inzerátu      10 %

Zadávání inzerce
•    Inzeráty přijímá YACHT, s.r.o., na základě písemné objednávky nebo smlouvy včetně dodaných inzertních podkladů.
•    Za včasné a bezchybné dodání inzertních podkladů je odpovědný zadavatel.
•    Vydavatel neodpovídá za obsahovou správnost údajů uveřejněných v inzerátu a nenese zodpovědnost za porušení práv třetích osob.
•    Objednávka musí obsahovat obchodní jméno a sídlo zadavatele, IČO, DIČ, bankovní spojení, přesnou specifikaci inzerátu (formát, barevnost) a souhlas s podmínkami inzerce.

Podklady pro inzerci
•    Pokud zadavatel nedodá podklady do termínu uzávěrky, je povinen uhradit plnou cenu i v případě, že inzerát z časových důvodů nevyjde.
•    Podklady pro výrobu inzerce se vracejí zadavateli pouze na jeho vyžádání, a to nejpozději měsíc po vyjití časopisu.

Stornovací poplatky
•    Při stornování objednávky zadavatel zaplatí část z celkové ceny podle doby storna před uzávěrkou inzerce následovně: 20 % z celkové ceny – 4 týdny před uzávěrkou 50 % z celkové ceny – 2 týdny před uzávěrku, 100 % celkové ceny – po uzávěrce.
    (uzávěrky jsou platné dle aktuálního harmonogramu vydavatelství YACHT, s.r.o.)

Platební podmínky
•    Konečná cena vyplývá z platného ceníku po odečtení slev a přičtení příplatků.
•    Vydavatel si vyhrazuje právo požadovat platbu předem. Inzerce bude zveřejněna po uhrazení zálohové faktury.
•    Faktura se zasílá společně s kontrolním výtiskem a je splatná 14 dnů ode dne vystavení, pokud není písemně stanoveno jinak.
•    V případě prodlení zaplacení faktury zadavatelem je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,5 % z fakturované částky denně ode dne splatnosti do zaplacení dlužné částky a zadavatel je povinen uhradit veškeré náklady spojené s vymáháním pohledávky.
•    Vydavatel si vyhrazuje právo nezveřejňovat inzerát v případě, že zadavatel má neuhrazené pohledávky vůči vydavateli.

Reklamace
•    Zadavatel má v případě nesprávného nebo neúplného inzerátu nárok na slevu, ale pouze v rozsahu, v němž byl účel inzerátu omezen.
•    Zadavatel nemá právo na reklamaci v případě dodání nesprávných inzertních podkladů.
•    Reklamace je možná pouze písemnou formou, a to do 10 dnů po termínu distribuce.

Public Relations
V publikacích vydavatelství YACHT je možné zveřejnit článek s tematikou blízkou zájmům čtenářů. Redakce si vyhrazuje právo na redakční úpravu textu. Cena za stranu je na vyžádání.

Aktuální číslo

Předplatné


PřihlášeníRegistrace

Přihlášení uživatele

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo. Přihlášení platí i pro weby časopisů Yacht a WINE & Degustation.

Zapomněli jste heslo?

© YACHT s.r.o. | Všechna práva vyhrazena