Yacht > Články > Plavby a revíry >

Pohled do historie

07.01.2016 | Autor: Připravila Eva Skořepová, Foto archiv
Vyvázání lodě v Uvala Mir i vstup do Telaščice byly v roce 1997 zdarma.
Plavby a revíry, Historie

Charter aneb pronájem lodí se v České republice dostal do popředí zájmu až po pádu komunistického režimu. Devadesátá léta zároveň znamenala významný rozvoj stavby laminátových plachetnic a motorových jachet ve světě a vznik velkých charterových společností, jak je známe dnes. 

Na to, co se za těch posledních přibližně 20 let změnilo, na historii a vývoj pronájmů lodí, jsme se ptali majitelů českých agentur a dalších jachtařů, kteří mají s charterem dlouhodobé zkušenosti.

František Novotný, YACHT
Pronájem sportovních plavidel je úžasná věc, která nejvíce pomohla takovým vnitrozemským jachtařům, jako jsme my, Češi. Dnes si můžete pronajmout námořní plachetnici prakticky všude na světě, protože i jachtaři z přímořských zemí si spočítali, že za cenu vlastní jachty si mohou námořní plachetnice a motorové čluny pronajímat po velmi mnoho let, aniž by se museli starat o údržbu a měli další náklady za uložení lodě na zimu. Nebo v našem případě museli ještě platit dopravu k moři a zpět. Dnešní charter také umožňuje snadno střídat různé, mnohdy exotické destinace, kam byste se jinak museli časově náročně a draze plavit na vlastní lodi. Charter dal námořnímu jachtingu nový směr a podstatným způsobem přispěl k masovému rozšíření tohoto sportu.

Vladislav Bezecný, Bemex Boot
Pronájmy lodí zažívají posledních 20 let obrovský boom, to vidíme všichni. Když jsme začínali před osmnácti lety s charterem v Sukošanu, bylo naše molo číslo 14 posledním obsazeným molem a zbytek mariny cca 80 % byl zcela prázdný. Nyní je marina jako většina ostatních v Chorvatsku obsazená. Dříve převažovali německy hovořící „staří“ jachtaři, dnes jsou lodě využívány stále více pro rekreaci, koupání, relax a útěk od civilizace a plných pláží. Konec konfliktu v Chorvatsku a ekonomický růst u nás přivedl a přivádí k lodím mnoho nováčků. Dnes už to skoro vypadá, že co Čech, to kapitán. Jen naše firma vyučila za 18 let přes 2 000 nových kapitánů. A zdá se, že tento trend hned tak neskončí.

Petr Běhounek, SP Praha
Pronájmy lodí v segmentu evropského říčního charteru, kterému se naše společnost věnuje především, se během uplynulých 20 let zase až tak zásadně nezměnily. Přibylo pár nových destinací, mezi nimi i Česká republika, objevilo se pár typů nových lodí. Co se však změnilo zcela zásadně, je přístup klientů. Jestliže před 15 lety se klient zajímal pouze o to, do které země jede, a o obsaditelnost říčního plavidla a více informací vědět nechtěl, v dnešní době je samozřejmostí, že se zajímá o veškeré možné parametry a dostupné informace, jako je tomu u charteru námořních plachetnic a jachet. A to je jednoznačně pozitivní trend, neboť maximální informovanost je u bezprůkazové plavby hlavním pilířem bezpečnosti a bezproblémovosti celého pobytu na lodi.

Petr Čech, AAA Yacht
Čeští a slovenští jachtaři začínali před léty s jachtingem pro nás v nejpřístupnější lokalitě chorvatského pobřeží. Bohužel přístup místních podnikatelů se zhoršil. Poslední roky si hodně jachtařů oblíbilo Řecko, Itálii či Španělsko. Doprava do těchto míst je sice poněkud komplikovanější, ale určitě stojí za to ji absolvovat. Při příjezdu jachtaře čekala ochota místních zaměstnanců charterových společností. A když společně s pohostinností doprovázela klienty celou plavbu, jachtaři byli mile šokováni směšnou cenou za mariny v porovnání s Chorvatskem a začali si pravidelně pronajímat lodě v těchto lokalitách. Také velikost a stáří pronajatých lodí se výrazně změnily. Jachtaři postupně přešli od malých lodí k pronájmu čtyř- a pětikajutových nebo katamaranů. Po nepříjemné zkušenosti se starší lodí začali jachtaři objednávat lodě nové. Ve všech nejoblíbenějších jachtařských destinacích máme charterové partnery, ale počet novějších lodí je omezený, proto je potřeba lodě rezervovat v dostatečném předstihu.

Ing. Josef Čtvrtečka, Sea Yacht
Pro agenturu Sea Yacht byl letošní rok již 20. sezonou. Po celá ta léta zaznamenáváme každoročně neustálý nárůst počtu klientů a objednaných lodí. Dovolená na lodi se stává pro stále větší okruh zájemců nejvyhledávanější formou prožití dovolené, která umožní trávit každý den na jiném místě, poznávat malebné přístavy, kotvit v romantických zátokách, koupat se a slunit na osamělých plážích nebo se potápět v křišťálově průzračných vodách na místech z pobřeží jinak nedosažitelných. Plavba s lodí nabízí nezapomenutelné zážitky, vytváří jedinečné podmínky pro aktivní odpočinek a umožňuje všem prožít nevšední dovolenou. Ke stále většímu zájmu o pronájmy lodí nepochybně přispěla i možnost získat (po předchozím studiu příslušné teorie) v průběhu kurzu jachtingu na moři, které rovněž nabízíme, kapitánský průkaz, ten každému umožní půjčit si loď samostatně, bez nutnosti si platit spolu s lodí i kapitána.

Martin Hacmac, Hacjacht
Čechy 1995: jediná „charterovka“ Orlík-Lavičky. Zázemí: písečná pláž. Lodě: pět až šest plachetnic Štír 5,5 m (vařič polní – propanbutanová láhev, bez elektrického osvětlení, voda 20l kanystr, bez motoru) 

Čechy 2015: Orlík – šest „charterovek“ s pěti a více loděmi, dvě mariny (elektřina, voda, osvětlení na mole, restaurace, toalety, sprchy, parkoviště), 8x molo, zázemí: kemp. Lodě: plachetnice délky průměrně 8 m (lodní vařič, voda, toaleta, chladicí box, 12V rozvod, motor). Podobný vývoj zaznamenalo i Lipno.

Michal Chudáček, Akita-Yacht 
Za roky, které můžeme hodnotit, došlo k obrovskému nárůstu počtu lodí a služeb, jež charterové společnosti poskytují, především v nejžádanějších destinacích. Neustále se rozrůstají flotily lodí všech značek a typů, takže je opravdu z čeho vybírat. Co se týká počtu lodí, myslíme si, že některé oblasti již svoji kapacitu vyčerpaly. Velká nabídka doplňkových služeb, které „charterovky“ poskytují (například internet, dostupnost předpovědi počasí, velké možnosti pojištění, zejména kaucí přímo u charterových společností atd.) určitě zpříjemnily náš pobyt na lodi. V některých oblastech plavby můžeme využít placených asistenčních služeb na moři. Stále se objevují nové možnosti charteru i v destinacích, které byly dříve pro rekreační jachting nedostupné.

Tomáš Kapička, Altumare
Díky rostoucí oblibě se charter rozvíjí. Před 20 lety jsme si mohli pronajmout jachtu v hodnotě možná 250 000 EUR. Dnes velmi oblíbený Lagoon 450 stojí v plné výbavě skoro 500 000 EUR a nabízí se i jachty dražší. Brzy budou k pronájmu bez kapitána dříve nepředstavitelné jachty, co se prostornosti i vybavení týká. Charter je business a musí se vyplácet, když trh roste, láká další investice a dál se rozvíjí, podporuje prodej a vývoj nových jachet a služeb, stavbu marin atd. Rozvoj charteru je dobrou zprávou i proto, že jachting je jednou z mála svobodných aktivit, které nám zbyly, a kde sice za sebe i jachtu plně odpovídáme, ale taky máme plně ve svých rukách naplnění svých představ a svou spokojenost! A to platí na všech lodích bez ohledu na místo, cenu i velikost. Každý rozvoj přináší i komplikace, třeba příliv svátečních jachtařů s malými zkušenostmi. Ale žádný učený z nebe nespadl, a pokud nováčci respektují zásady Seamanship a dobré jachtařské mravy, určitě se mezi nimi najdou i budoucí kvalitní skippeři a majitelé jachet, kteří přispějí k dalšímu rozvoji jachtingu.

Michal Kelemen, Yacht Travel
Za těch „pár“ let se změnilo mnoho věcí a jachting není výjimkou. Změna je citelná především v přístupu lidí, kteří na dovolenou na lodi jezdí. Jachting se stal populárnější, protože se zjistilo, že je to typ dovolené nejen pro milionáře, ale i pro běžné lidi. Stejně tak mají klienti zájem o kapitánské kurzy, aby se mohli plavit sami. Účastní se fun regat, jejichž počet se podstatně zvýšil a které probíhají po celou sezonu. Naši klienti se plaví po celém světě, avšak z evropských destinací je na prvním místě Chorvatsko, které je i naším druhým domovem. Právě v Chorvatsku vidíme značný pokrok. Zlepšila se tam infrastruktura pro jachting, zvýšil se počet lodí k pronájmu, přibylo velké množství bójí v zátokách, vybudovaly se nové přístavy. Obecně vzrostla spolehlivost charterových společností, zvýšil se standard, ale i ceny.

Hana Kohoutová, Colins Yacht
S Colins Yacht jako charterovou agenturou jsme začali před 14 lety, s jednou regatou Champagne Cup a pár klienty. Za těch 14 let klienti přicházejí a odcházejí, ale v celkovém počtu jich neustále přibývá. Také nabídka lodí se zvyšuje a klienti si mohou vybrat z nepřeberného množství lodí a cen. Dovolená na lodi se stala dostupnou pro širokou veřejnost a je vidět, že obliba takové dovolené stále roste, je to „koníček“ časově i finančně dostupný a hlavně návykový – jak člověk jede jednou na loď, tak se pak už pořád vrací.

František Lindner, MAXO
Rekreační jachting a s ním spojený charter lodí zaznamenal za uplynulých 20 let obrovský rozmach. V nejnavštěvovanější jachtařské oblasti – na chorvatském Jadranu – narostl počet marin i lodí, kdysi poloprázdné mariny jsou nyní přeplněné. Tento nárůst spolu s politickými a společenskými změnami však přinesl i negativa – zpoplatnění a zvýšení cen všech souvisejících služeb. V Chorvatsku se už někde platí i za kotvení v zátoce. Ceny za charter lodí si vzácně drží poměrně srovnatelnou úroveň a díky velké konkurenci mají dokonce klesající tendenci. Charter v ostatních jachtařských revírech zaznamenal také nárůst, avšak ceny za charter i služby zůstávají stabilní.

Monika Mikesková, Nika Yacht
Před 20 lety byl jachting spíše sportovní záležitostí, většina kapitánů byli ostřílení mořští vlci, plachetnice byly více sportovní a kladl se důraz na dobré plavební vlastnosti. Některé z lodí této éry si stále ještě můžete pronajmout – Elan 431, Elan 333. Za pronájmem lodí se jezdilo především do Chorvatska a na Balt. Charter v dnešní době se více dělí na pronájem rekreačních a závodních jachet. Rekreační jednotrupé plachetnice a katamarany jsou pro snadné ovládání a pohodlí vybaveny novými technickými prvky, jako jsou příďová vrtule, elektrické vinšny, docking systém, sklopná záď, rolovací hlavní plachta... I když jsou stále oblíbené rezervace „na poslední chvíli“ s co největší slevou, přibývá jachtařů, kteří dají přednost včasné rezervaci s ověřenou firmou před úsporou 50–100 EUR. Vědí, že nejsou tak bohatí, aby si mohli dovolit strávit týden dovolené opravami problematické lodě. 

Igor Piňos, Vltava Yacht
Byli jsme mezi prvními, začali jsme v roce 1995. Na rozdíl od ostatních od začátku plně legálně, žádné černoty a útěky před kapitanáty atd. Komunikace tehdy fungovala jen přes fax, zahraniční platba šla 14 dnů. Lodě neměly GPS, plotr ani autopilot. Nebylo bimini ani sprayhood, ten začal tak v roce 2000. Katamarany byly raritou. Do Řecka se jezdilo trajektem z Brindisi, 2 000 km autem. Ale letenka na Martinik stála 17 000 Kč a jídla a pití bylo za letu, co kdo chtěl. Pak začal boom, „profesionální“ kurzy pořádal každý, kdo si právě udělal „C“ nebo i s chorvatskými průkazy. Děvčata na mateřské si otevírala agentury ve stylu internetového obchodu. V současnosti probíhá přirozený výběr, ukáže se, kdo na to má a kdo ne.

Jan Satrapa, Satrapa yachting
Z hlediska cen pronájmu lodí je současná situace velmi příznivá pro nájemce lodí, avšak z pohledu majitelů a provozovatelů jachet situace již tak příznivá není. Dle mého názoru je současný stav neudržitelný a ceny pronájmů půjdou nahoru.

Ing. Pavel Stejskal, TPS centrum
Jelikož si pamatujeme období, kdy vznikaly první charterové firmy a na lodě jezdila klientela, která měla vztah k této aktivitě, naše odpověď by asi nebyla moc pozitivní. Bohužel rozmach charteru poslední dobou poznamenal tuto branži natolik, že i privátní majitelé lodí sdílející stejné mariny či zátoky s charterovými hosty mají značné výhrady k jejich chování. Naštěstí nejsou všichni klienti stejní. 

Tomáš Svoboda, YachtSport
Nedávno jsem zachytil informaci o tom, jak řidička slepě poslechla GPS navigaci o otočila to na dálnici do protisměru. Mám obavu, že vývoj dnešního charteru a služeb povede k něčemu podobnému i v jachtingu. Nechci charter nějak zatracovat. Je to skvělá volba pro lidi, co jsou pracovně vytížení natolik, že se jim vlastnictví lodi nevyplatí. Další výhodou je, že mohou být jednou v Karibiku, podruhé například v Thajsku... Vlastní lodí by se tam nedostali. Jen takový povzdech, škoda, že nejsou přísnější pravidla pro získávání kapitánských průkazů, hlavně pro praxi, jejíž součástí by měla být i znalost terestrické navigace, aby se budoucí kapitáni nespoléhali pouze na přístroje. 

Martin Voženílek, YachtNet
YachtNet v roce 1999 začínal s nabídkou deseti lodí Elan 431 ze Splitu. Kdo měl plachetnici Elan 431 někdy půjčenou, tak ví, že to byly oblíbené lodě s velmi dobrými plavebními vlastnostmi a v některých flotilách se s nimi setkáte i dnes. S dnešními turistickými plachetnicemi se však nedají srovnávat. Dvě kormidelní kola, prostorný kokpit a vyklápěcí koupací plošina jsou v této velikostní kategorii běžný standard. Změnil se také způsob rezervace. Dříve nepostradatelný papír s tabulkou obsazenosti jednotlivých lodí a ověřování pomocí faxu nahradily on-line systémy. Ověření dostupnosti a rezervace lodi v reálném čase jsou již dnes například na našich webových stránkách realitou.

Jiří Zindulka, Yachtcharter
Za posledních 22 let, kdy se pronájmem lodí zabýváme, jsme se posunuli z prehistorie do kosmického věku. V roce 1994 jsme pronajímali lodě, které nyní plují maximálně na Slapech, a my jsme je hrdě vydávali za námořní jachty. Pro nás to jachty byly a plavili jsme se na nich přes oceány. A dokázali jsme lidi přesvědčit, že je to super, a super to bylo. O pronájmu lodí jsme neměli ponětí, ale měli jsme obrovské nasazení, které vyvážilo všechny ostatní nedostatky. Chovali jsme se jako piráti a naštěstí téměř vždy vše dobře dopadlo. Naše lodě byly obvykle bez WC a bez koupelny, bez satelitní navigace, a když jsme měli originální mapu, tak jsme ji ukazovali ostatním, aby viděli, jak jsme perfektně vybavení. I kvalitní černobílá kopie byla velmi dobrá úroveň navigace. Nyní půjčujeme moderní jachty, kde každá kajuta má svou koupelnu se záchodem, v kokpitu u kormidla je veliký mapový plotr s GPS, loď se dá ovládat joystickem jako v počítačové hře, a když stojí nasvícená v zátoce na kotvě, vypadá to, jako by na moři přistálo UFO. Prostě za posledních 20 let se změnilo úplně všechno, pouze láska k jachtingu a naše nadšení zůstaly. A přidali jsme k tomu hodně zkušeností, které jsme za těch pár let získali.


Aktuální číslo

Předplatné


PřihlášeníRegistrace

Přihlášení uživatele

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo. Přihlášení platí i pro weby časopisů Yacht a WINE & Degustation.

Zapomněli jste heslo?

© YACHT s.r.o. | Všechna práva vyhrazena
Created by EI