Yacht > Články > Aktuality >

Vrácení přeplatku turistické taxy za přenocování na plavidle |Chorvatsko

21.07.2020 |
Aktuality

V návaznosti na Nařízení o výši, způsobu platby a rozdělení turistické taxy pro charterová plavidla, lodě pro vícedenní plavby a osoby pobývající na plavidle (námořníci) a způsob platby turistické taxy pro výletní lodě v mezinárodní námořní a vnitrozemské vodní dopravě (NN 73/2020), čl. 14 odst. 2 stanoví snížení poplatku o 20% v důsledku situace způsobené pandemií Covid-19.

Právo na snížení o 20% získává:

°Námořník, který zaplatil jednorázovou (paušální) částku v roce 2019 a jehož doba plavby sahá až do roku 2020, získává nárok na vrácení pouze za období v roce 2020,

°Námořník, který během roku 2020, avšak nejpozději do 29. června 2020, zaplatil jednorázovou paušální turistickou taxu v nautice za rok 2020 v přístavních kapitanátech / pobočkách v plné výši

Právo na prominutí získává:

°Námořník, jehož zaplacená turistická taxa pokrývala období plavby během pandemie od 23. března do 11. května.

Vrácení peněz lze provést dvěma způsoby:

a. Námořník, který má nárok na vrácení peněz, si může vybrat mezi vrácením, tj. vrácením poplatku na bankovní účet, nebo

b. Prodloužení poplatku o období úměrné počtu dnů, za které byl přeplacen a / nebo na něž se vztahovalo období od 23. března do 11. května 2020, na které Chorvatské turistické sdružení vydá nové potvrzení.

Jachtaři/námořníci, kteří žádají o vrácení peněz, musí vyplnit a podepsat formulář, v případě fyzických osob, a v případě právnických osob podepsat a orazítkovat (pokud mají razítko).
Ustanovení čl. 14 odst. 4 téhož nařízení stanoví, že se žádost o vrácení nebo prodloužení doby trvání poplatku podává Chorvatskému turistickému sdružení.

Žádost se odesílá na e-mail nautika@htz.hr přiložením:

• Vyplněného a podepsaného formuláře

• Potvrzení o zaplacené pobytové taxe


Aktuální číslo

Předplatné


PřihlášeníRegistrace

Přihlášení uživatele

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo. Přihlášení platí i pro weby časopisů Yacht a WINE & Degustation.

Zapomněli jste heslo?

© YACHT s.r.o. | Všechna práva vyhrazena