Yacht > Články > Aktuality >

Na vodě nejsi nikdy sám |Nová kampaň Státní plavební správy za vyšší bezpečnost na vodě.

02.08.2021 |
Aktuality, Lodě

V České republice je přibližně 720 km splavných vodních cest, které jsou využívány kromě pravidelné vodní dopravy také k rekreaci mnoha zájmových skupin osob, ať jsou jimi vůdci rekreačních plavidel, koupající se, rybáři a mnozí další. Základním předpokladem k zajištění bezpečnosti na vodních cestách je dodržování pravidel plavebního provozu všemi jeho účastníky, ale také jejich vzájemná ohleduplnost a tolerance.

Ve snaze podpořit a více propagovat právě tyto hodnoty, kterými jsou dodržování pravidel a ohleduplné chování všech účastníků plavebního provozu, vznikla na půdě Státní plavební správy kampaň "Na vodě nejsi nikdy sám". Státní plavební správou je vnímána vzrůstající obliba v provozování různých sportovně rekreačních aktivit na vodních cestách, které mohou významně ovlivnit bezpečnost plavebního provozu. Byly proto vybrány čtyři sporty, se kterými se na vodě stále častěji setkáváme. Jsou to vodní skútry, kterých bylo na jaře 2021 v České republice evidováno 2 091. JetSurfy, wakeboardy, vodní lyžování a paddleboarding. Pravidla jejich bezpečného provozování jsou představena prostřednictvím čtyř krátkých video spotů se známou sportovní osobností na webové stránce www.sportnavode.cz

Základní myšlenka kampaně vychází z obecné zákonné povinnosti "zachovávat přiměřenou opatrnost a chovat se tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu, lidského života nebo zdraví, ke vzniku škody na majetku a nezpůsobit nehodu v plavebním provozu nebo překážku na vodní cestě". Jak uvádí Lukáš Dražil, reprezentant České republiky v jízdě na vodním skútru, jde vždy o zodpovědnost každého jednotlivce, protože: "Na vodě nejsi nikdy sám". Kampaň oslovuje nejen sportovce, kteří uvedené sporty provozují, ale všechny, kterých se tato problematika dotýká. Pomáhá lépe porozumět ostatním na vodě, i když to nejste právě vy, kdo se prohání po vodě na vodním skútru.


Aktuální číslo

Předplatné


PřihlášeníRegistrace

Přihlášení uživatele

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo. Přihlášení platí i pro weby časopisů Yacht a WINE & Degustation.

Zapomněli jste heslo?

© YACHT s.r.o. | Všechna práva vyhrazena